Projelerimizde tasarım süreçleri çevreci bir yaklaşımla, yeşil enerji kullanımı ve fosil yakıtların minimizasyonu ile yürütülmekte ve tasarımlarda projenin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır. Her projenin başlangıcından itibaren enerji tüketimi minimizasyonu ve enerji tüketimi kontrolü çeşitli mühendisler ve yazılımlar tarafından tasarlanmaktadır. Gelecekteki sorunları çözmek için çevreye dikkat etmeyi ve sürdürülebilir enerjiyi bir çözüm olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yeşil enerjinin tasarımı ve tedariği ile binalar, şehirler ve altyapı projeleri için yeni ve akıllı teknolojilerin kullanımı bu şirketin gelişim hedefleridir.

Green Interior Architecture Mohitma International Company