بیمارستان در افغانستان با محور تخصصی زنان و کودکان
اکتبر 17, 2021
فرودگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار
اکتبر 17, 2021
Show all

مکان یابی دفتر مرکزی شیراز ایرلاین

مکان یابی دفتر مرکزی شیراز ایرلاین

پروژه مکان یابی برای دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی شیراز ایرلاین، گزینه های متعددی در نظر گرفته شد و از گزینه های متعدد نتیجه حاصل بدست آمد.