فرودگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار
اکتبر 17, 2021
Show all

شهرهای صنعتی – مسکونی در افغانستان

شهرهای صنعتی-مسکونی در افغانستان

پروژه شهر صنعتی-مسکونی به عنوان یک نمونه کامل از شهری که تامین کننده اقتصاد و امنیت ساکنین آن می باشد و با هدف  پاسخگویی  به کلیه نیاز های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی  ساکنین آن طراحی شده است.

پروژه جهت تامین اقتصاد و امنیت و آسایش 50000 نفر ساکنین این شهر، در ترکیبی از دو بخش اصلی صنعتی و اقامتی میباشد که با کلیه امکانات کاربردی و رفاهی شهری پایدار طراحی شده است. بخش اقامتی این شهر شامل کلیه کاربری های مسکونی ،اداری ،درمانی، آموزشی ،فرهنگی ،تفریحی ، ورزشی ، تجاری، فضای سبز و سایر فضاهای مورد نیاز شهری می باشد.

این شهر با هدف اسکان کارکنان، کارمندان ، مدیران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طراحی شده است. فضاهای مسکونی در قالب محله هایی درون گرا با کلیه امکانات خدماتی ،رفاهی طراحی شده اند که  کلیه ویژگی های طراحی شهری پایدار از جمله ؛ ایجاد  کیفیت فضایی مناسب، حس تعلق، امنیت، آرامش نسبی، تأمین نیازهای خدماتی را شامل میشود. همچنین بر مبنای مناسب ترین الگو های تیپولوژی اقلیمی، این مدولها آب و هوایی مناسب و مطلوب را برای ساکنین آن ایجاد میکنند.